Products
  • 产品名称: 黄糊精

  黄糊精

  黄糊精广泛应用于磨具磨料、翻砂铸造、耐火材料及橡胶制品等行业,尤其在磨具磨料和耐火材料、耐火炉料、轻质砖、异形砖等使用。有较强的粘接作用,可作为消失模铸造涂料的粘结剂。

  • Inquiry

Copyright © 2017 zzxiangyu.com All Rights Reserved    豫ICP备17004162号  

Powered by www.300.cn